Chính sách hủy phòng và Hoàn tiền

Quy trình hủy đơn hàng

Khách hàng liên hệ để hủy đơn hàng với chúng tôi bằng 1 trong các hình thức:
Gửi yêu cầu theo form “liên hệ” trên website
Gửi thông tin tới địa chỉ email: [email protected]
Gọi điện thoại tới số điện thoại: 0927.729.266 | 0927.729.266